Marthe Sponberg

Praktikant i administrasjonen

Marthe Sponberg har en bachelor i Internasjonale Miljø og Utviklingsstudier fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og jobber som praktikant i administrasjonsavdelingen i Latinamerikansk Forening. Studieåret 2021/2022 er hun igjen student og tar ett år med videreutdannelse i Organisasjon og Ledelse ved OsloMet.

Marthe har tidligere vært aktiv i organisasjoner som Press, SAIH og Rotary, og brenner for mangfold og integrering i samfunnet. Hun har tidligere vært engasjert i ungdomspolitikken og har god erfaring med å jobbe for medlemsbaserte organisasjoner.

På videregående tilbrakte Marthe et år i Taiwan på utveksling, så snakker i tillegg til norsk og engelsk litt kinesisk. Hun har også tilbrakt et semester i Filippinene gjennom studie sitt på NMBU.

Epost: Marthe@latinamerikansk.no