Karen Contreras

Initiativtaker og Leder i Latinamerikansk forening.

Utdanne samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo og jurist ved University of Chile. Hun har mer enn 15 års erfaring med utvikling av organisasjoner i frivillig sektor i både Chile og Norge.

Karen var medlem og frivillig i organisasjonen Latinamerikansk forening i Universitetet i Oslo (ALA) siden 2010. ALA er vår «moderorganisasjon» og var åpen kun for studenter, akademiker og ansatte ved Universitetet i Oslo hvor norske medlemmer og medlemmer med latinamerikansk bakgrunn støttet hverandre i utvikling av felles prosjekter og initiativer. Hun så de gode resultater, spesielt når det gjald integrering av medlemmer med utenlandsk bakgrunn og ønsket å overføre disse gode erfaring til resten av samfunnet

Ideen om en organisasjon hvor integrering virkeliggjøres på grunn av likeverdig samarbeid mellom norske medlemmer og medlemmer med innvandrerbakgrunn oppstå. Organisasjonen «Latinamerikansk forening» ble grunnlagt i desember 2018 og ALA endret navnet til LAF Studentlag.

E-post: karen@latinamerikansk.no