Bilde av prosjektet sykling med glede. To personer sitter og spiser is utendørs i sola. Foran dem står en spesiell taxi-sykkel

Prosjektet Opplev kultur med glede er inspirert av to tidligere prosjekter, Sykling med glede i 2020-2021 og Kulturambassadører 2022, som var store suksesser.

Med Opplev kultur med glede ønsker vi å bringe to viktige konsepter fra Latin-Amerikansk kultur til Norge: Sykkelkultur og prinsippet om at ingen skal sitte alene om de ikke ønsker det! Sykkelen står sterkt i Latin-Amerika, det er transportmiddelet for massene, og er en naturlig del av hverdagen for de fleste. Det samme er sosialt fellesskap, du har alltid mennesker rundt deg om du ikke aktivt jobber for å være alene. Ingen skal føle seg ensomme.

Derfor har vi i Latinamerikansk Forening kjøpt inn taxi-sykler og besøker jevnlig omsorgsboliger i Oslo. Der snakker vi med beboere, tar med noe godt å spise, gjerne i form av Latinamerikansk matkultur, og tar med de som vil ut på sykkeltur. I Norge har vi en kultur for at mennesker bor hjemme så lenge som mulig, det betyr at mange beboere på omsorgsboliger er svært skrøpelige og kommer seg lite ut på egenhånd. Når vi da kommer på besøk og tilbyr turer ut, blir dette godt motatt. Mange kommer seg ikke engang ut til parken rett over gata, og setter stor pris på å få muligheten til å se nabolaget de nå bor i, kanskje for første gang, eller igjen se gamle trakter. Mens vi sykler snakker vi gjerne sammen om det vi ser, og trenger de å komme seg noe sted for et ærend, eller vil de se huset de bodde i før eller noe annet i nærheten, tar vi dem gjerne med dit. Når vi har mange nok frivillige er det også noen på omsorgsboligen som holder andre med selskap, enten de venter på sin tur til å være med ut, eller helst vil være inne.

Når høsten kommer er det ikke mange eldre som vil ut. Da prøver vi å finne kulturskapere som vil komme og besøke omsorgsboligene sammen med oss isteden. Det kan være kunstere som stiller ut og snakker om kunsten sin, sangere, musikkere, dansere, eller andre. Vi vil også gi beboerne en smak av Latin-amerikansk matkultur.

Foreløpig i 2023 har vi besøkt to omsorgsboliger én gang i uken. Om du ønsker å bidra med kultur, sykling, matlaging, å holde folk med selskap, eller på annet vis så setter vi stor pris på om du tar kontakt! Vi håper å få med oss mange nok til at vi kan utvide prosjektet til flere omsorgsboliger neste år!

Prosjektet er finansiert med midler fra Helsedirektoratet

Kontakt Børge A. Roum på borge@latinamerikansk.no.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*