Hva er en språkvenn?

En språkvenn er en person som har spansk/portugisisk som morsmål og som ønsker å lære eller praktisere norsk, eller en person som har norsk som morsmål og som ønsker å lære og snakke spansk/portugisisk. Språkvenner treffes på språkvenn treff eller når det passer best for dem (face to face, online eller telefonsamtaler).

For å bli språkvenn og delta på språkvenntreffene må man være medlem i Latinamerikansk forening eller betale 100 kr som.

Hva er et språkvenntreff?

Vi arrangerer LAF Språkvenntreff for alle som har en språkvenn og de som ønsker å ha en. Et språkvenntreff er en uformell læringsarena for personer som vil lære et nytt språk eller utvikle det de allerede kan. Det vil si at deltakeren har mulighet til å ta del i tandemlæring og samtidig bli kjent med nye mennesker.

Det er en møteplass for alle som har, eller ønsker å ha en språkvenn. Treffene blir arrangert på søndager og i små grupper.

Språkvenner sitter sammen og øver på muntlig språk i trygge omgivelser der deltakere lærer ved å rette på hverandre. Våre frivillige hjelper deltakere til å rette på hverandre ved å veilede de gjennom spørsmål om uttalelse eller om faste utrykk.

I sommer arrangerer vi språkvenntreff ved Frognerparken for å nytte det gode været.