#ConnectUkraine; LAF sitt bidrag for ukrainske flyktninger

Krigen i Ukraina er intet annet en stor menneskelig tragedie; tusenvis skadet og drept og flere millioner drevet fra deres hjem. Tusenvis av flyktninger har allerede ankommet Norge og flere er på vei. Vi er solidarisk med Ukraina siden dette er i stor grad et angrep på våre felles demokratiske verdier, men dette handler først og fremst om mennesker og det må vi ikke glemme. Traumatiserte mennesker som har sett sitt livsgrunnlag knust og okkupert.  

Behovene til disse menneskene er mange og ikke enkle å løse, men LAF skal gjøre sitt for at overgangen til det norske samfunnet blir så komfortabel som mulig. LAF har jobbet mye innenfor integrering og gjennom #OssKvinner nettverket har vi skapt en støttegruppe for kvinner i arbeidsmarkedet. Vi skal nå bruke disse erfaringer i vårt bidrag #ConnectUkraine; en støttegruppe for ukrainske kvinner hvor de kan føle seg trygge og sett. Målgruppen er ukrainske kvinner siden det er for øyeblikket hovedsakelig dem og barn som ankommer, men LAF er en inkluderende organisasjon og utelukker ingen. Dette nettverket vil i hovedsak møtes for å snakke sammen og dele erfaringer, men LAF vil også tilby sin innsikt i det norske samfunnet. 

Maryna og Irena er initiativstakere!

Maryna kom til Norge dagen før krigen startet. Irena har bodd flere år i Norge og er medlem i Latinamerikansk forening. På bildet er de sammen med Karen Contreras som er prosjektleder av #OssKvinner nettverket.

#ConnectUkraine er ikke et politisk initiativ, dette er et lavterskel tilbud for mennesker som har blitt traumatisert og trenger et sosialt nettverk i møte med et nytt samfunn. Dette er først og fremst en menneskelig tragedie og vi skal gjøre vårt for å lindre denne lidelsen. LAF er en organisasjon som står for å spre glede og skape et mer inkluderende samfunn. Denne tankengangen står først og fremst også hos #ConnectUkraine. 

Ta gjerne kontakt om du ønsker å bidra og skape et mer inkluderende samfunn med oss.