Si fra om LAFs miljøet

Vi ønsker et trygt og engasjerende miljø og trenger ros og ris fra deg for å bli bedre. Si fra når du er fornøyd eller når noe må forbedres. Vi ber deg særlig varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Hva kan du si fra om?

  • Det du setter pris på og ønsker at LAF skal gjøre mer av.
  • Dårlige sider ved det fysiske eller sosiale miljøet.
  • Skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser.
  • Mobbing eller seksuell trakassering. 

Si fra her (bokmål)

Si fra her (engelsk)

Bildet kan inneholde: utklipp.

Ulike måter å si fra

Fornøyd eller misfornøyd? Si det gjerne direkte til den det gjelder, en frivillig eller aktivitetets koordinator. Du kan også:  

Ønsker du å si fra anonymt, kan du kontakte daglig lederen.

Hva skjer når du sier fra?

Administrasjon mottar saken. Hvordan vi følger opp saken avhenger av hva den gjelder.

Før du sier fra om uakseptabel adferd (skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser), bør du lese informasjonen om varsling.