Latinamerikansk forening har er bredt spekter av aktiviteter og tilbud i Oslo. I listen under finner du noen av dem.

#OSSKVINNER

#OssKvinner – Sammen bygger vi fremtiden #Osskvinner er et nettverk for kvinner i Oslo. Navnet kommer fra idéen om å skape en arena hvor alle kvinner skal føle seg velkomne […]

Språkvenner

Hva er en språkvenn? En språkvenn er en person som har spansk/portugisisk som morsmål og som ønsker å lære eller praktisere norsk, eller en person som har norsk som morsmål […]

Sykkelglede

En av tingene Latinamerikansk Forening (LAF) jobber med er å redusere ensomhet, sosial isolasjon og spre glede i samfunnet, og det er nettopp dette LAF ønsker å gjøre gjennom prosjektet […]