Hva gjør vi?

Vi jobber med integrering, sosial ulikhet, sosialt entreprenørskap og informasjonsarbeid. Det er fire arbeidsgrupper som jobber med aktiviteter i foreningen: LAF Studentlag, LAF Kvinner, ECO-LAF og LAF Integrering.

Hvordan ser organisasjonen ut?

Medlemskap og støtte

DU som er medlem er vår viktigste bidragsyter. Medlemskontingenten din går til daglig drift. Det vil si midler som LAF bruker på administrasjon for å sikre god kvalitet og kontinuitet for aktivitetstilbudet og frivilligarbeidet i organisasjonen. Det vil si oppfølging av våre frivillige, praktikanter og medlemmer.  Du er også med på å skape en møteplass for inkludering av personer med minoritetsbakgrunn i Norge.

Er du student, blir du regnet som medlem i LAF Studentlag.  Som medlem får du tilgang på informasjon om våre vinter- og sommeraktiviteter, og ikke minst hvor du kan være med som frivillig og bli kjent med nye folk.

Vi er også heldige og får støtte fra

Oslo Kommune

Prosjektet #OssKvinner får støtte til sine aktiviteter gjennom Oslo kommunes «Tiltak mot diskriminering, trakassering og undertrykking av kvinner» . LAF har fokus på å styrke kvinners nettverk og bygge trygge møteplasser for dem.


LNU Mangfold og inkludering

«Mangfold og inkludering» er en støtteordning for barn og unge som ønsker å jobbe med prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Støtten fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) blir forvaltet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Medlemmer under 26 år kan utvikle prosjekter og aktiviteter takket være  denne ordningen.


Statsforvalter i Oslo og VikenProsjektet

Sykkelglede får støtte av Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennom tilskuddet for Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet.