Hva gjør vi?

Vi bruker frivilligheten som et verktøy til å jobbe med sosiale utfordringer. Våre arbeidsområder inkluderer å styrke sosial inkludering, redusere økonomisk ulikhet og promotere sosialt entreprenørskap blant våre medlemmer. Vi har spesiell fokus i å styrke informasjonsarbeid om Latin-Amerika i Norge og i å vise det positive som personer med minoritetsbakgrunn kan bidra med i samfunnet. Det er våre medlemmer som bestemmer våre aktiviteter og prosjekter. Alle medlemmer er invitert til en «idé dugnad» to ganger i året for å utvikle nye prosjekter og aktiviteter.

Hvordan ser organisasjonen ut?

Medlemskap og støtte

DU som er medlem er vår viktigste bidragsyter. Medlemskontingenten din går til daglig drift. Det vil si midler som LAF bruker på administrasjon for å sikre god kvalitet og kontinuitet for aktivitetstilbudet og frivilligarbeidet i organisasjonen. Det vil si oppfølging av våre frivillige, praktikanter og medlemmer.  Du er også med på å skape en møteplass for inkludering av personer med minoritetsbakgrunn i Norge.

Er du student ved et universitet eller en høgskole? Da blir du invitert til å delta i LAF Studentlag.  Er du student ved videregående skole? Da blir du invitert til LAF ungdom. Som studentmedlem får du tilgang på informasjon om våre vinter- og sommeraktiviteter, og ikke minst hvor du kan være med som frivillig og bli kjent med nye folk.


Vi er også heldige og får støtte fra

Oslo Kommune

Prosjektet #OssKvinner får støtte fra Oslo kommune.

Tilskudd «Tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring» har som mål å støtte sivilsamfunnets innsats for likestilling og likeverd, og motarbeide diskriminering, negativ sosial kontroll og vold mot kvinner. LAF styrker kvinners nettverk og bygge trygge møteplasser for dem gjennom prosjektet #OssKvinner.

Arbeidet for å gjøre Oslo til en raus og inkluderende by for alle er gitt navnet OXLO – Oslo Extra Large. Gjennom OXLO vil Oslo være et forbilde og en samarbeidspartner for andre med samme mål på mangfoldsområdet.

OXLO ble lansert i 2001, og fungerer som en felles verdiplattform for mangfolds- og antidiskrimineringsarbeidet i byen vår.


LNU Mangfold og inkludering

«Mangfold og inkludering» er en støtteordning for barn og unge som ønsker å jobbe med prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Støtten fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) blir forvaltet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Medlemmer under 26 år kan utvikle prosjekter og aktiviteter takket være  denne ordningen.


Mobilisering mot ensomhet

Prosjektet Sykkelglede får støtte fra Helsedirektoratet.

Støtteordningen Mobilisering mot ensomhet har som mål å utvikle og iverksette effektive tiltak for å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen.


Sårbare eldre – Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Prosjektet «Sykkelglede» får støtte fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

«Sårbare eldre- Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet» har som mål å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

TAKK FOR STØTTEN!!

Våre prosjektet kunne ikke eksistere uten støtte fra våre sponsorer og samarbeidspartnere!