Vivianné Bach

Studentpraktikant i markedsføring og administrasjon

Vivianné Bach er elev ved Vika videregående skole. Hun er 17 år gammel og praktikant i administrasjonsavdelingen i Latinamerikansk Forening og har ansvar for publisering i LAF sine sosiale medier.

Epost: vivianne@latinamerikansk.no