Årsmøte blir et hybrid arrangement. Alle som har betalt medlemskapet i 2021 og frem til og med 21.januar 2022 kan delta. Ønsker du å være en del av styret? Klikk denne linken for å melde interesse. Fristen for å søke er 11.januar. Alle sakspapirene sendes 12. januar 2022.

​Dato: 22. januar 2022
Sted: Universitetet i Oslo (sentrum) og ZOOM
Kl: 17:30
Mat: Latinamerikanske kaker, vegetar wraps og juice.

Deltagelse krever påmelding i denne linken!


SAKSLISTE


1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
3. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne årsmøteprotokoll.
4. Behandle årsberetning for Latinamerikansk forening.
5. Behandle regnskap for Latinamerikansk forening.
6. Behandle innkommende forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent for 2022.
8. Vedta budsjett for LAF 2022.
9. Behandle aktivitetsplan.
10. Foreta valg av styret.


SAKSPAPIRER

  1. Vedtektene
  2. Årsmelding 2021
  3. Handlingsplan for Latinamerikansk forening 2022 – 2023