Årsmøtet i år blir en arena for gamle og nye medlemmer til å møte hverandre, diskutere saker og være med å  påvirke arbeidet i årsmøteperioden. Vi treffes på det juridiske fakultetet på Universitetet i Oslo den 22. januar kl.17. Ønsker du å delta digitalt? Det blir fullt mulig å gjøre  i år. Vi sender deg linken til ZOOM på e-post.

Arrangementet krever påmelding i denne linken!

Leder Karen Contreras oppfordrer alle som har anledning til å bli med.

– Innkalling er sendt ut, og vi er godt  igang med forberedelsene. På styremøtet denne uken skal vi gå gjennom de siste detaljene i dokumentene før det sendes ut til alle medlemmer.

Jeg hadde egentlig forventet at flere skulle ha meldt seg på årsmøtet, men enn så lenge er det noen færre enn det vi har pleid å være når vi har  fysiske møter.

– Hvorfor er det viktig å delta på årsmøtet?

Medlemmene får god orientering om hva styret jobber med, og når vi samles slik, er det ofte vi får til konstruktive idemyldringer. Medlemmene kan deletanker og ideer om hva vi bør jobbe med. Jeg har god erfaring med at vi utveksler mange spennende tanker. Det er viktig at vi får innspill og dermed større innsikt i medlemmenes arbeids- og livssituasjon. Hvordan styret ser på verden, trenger ikke å være den hele og fulle sannheten. Det er gjerne de som er tett på utfordringer i arbeidshverdagen, som ofte har de beste ideene. Jeg håper at alle som deltar, ønsker å engasjere seg aktivt.

På årsmøtet kan medlemmer delta aktivt og være med å forme retningen for det kommende året. Styret utgjør den politiske og administrative ledelsen og drifter foreningens økonomi. På årsmøtet velges leder og styremedlemmer, og handlingsplanen for året vedtas. I tillegg behandles årsberetning, regnskap, budsjett og innkomne saker. Alle medlemmer har stemmerett.

Aktuelle tema

En viktig sak er å bestemme vår samfunnsrolle og retningen av foreningens aktiviteter. Det er spennende prosjekter som gjennomføres som for eksempel Kulturambassadørordningen, språkvenner, #OssKvinner nettverket og Sykkelglede som bør diskuteres og forankres internt.

På årsmøtet skal årsberetningen behandles. Vi ser at den digitale verden knytter oss tettere sammen. Vi får gjennomført de oppgavene vi skal, blant annet årsmøte og styremøter. Arbeidet stopper absolutt ikke opp med koronapandemien.