Dette er et norskkurs for deg som vil styrke og utvikle de grunnleggende kunnskapene du har i norsk fra før, og gjerne har allerede deltatt på kurs på A1 nivå. Deltakere vil bli oppfordret til å bruke språket aktivt i ulike situasjoner basert på praktiske situasjoner fra hverdagen, og får mange anledninger til å øve og repetere det de lærer. Kurset vil ha hovedfokus på språk og begreper man kan få bruk for i hverdag, på jobb og i sosiale settinger.

Dette lærer du:

  • Grunnleggende grammatikk, kommunikasjon, lese- og skriveferdigheter 
  • Beskrive deg selv, din utdannelse, arbeid, boligsituasjon og omgivelser
  • Kunne lese og kommunisere om enkle og allmenne situasjoner og temaer
  • Diskutere hvordan det er å være innvandrer i Norge og hva begrepet “typisk norsk” betyr

Dette bør du kunne:

  • Litt grunnleggende grammatikk og uttale
  • Ord og uttrykk knyttet til det å fortelle om seg selv og hvordan man har det, samt spørre andre om det samme
  • Kunne skrive korte tekster som forteller om seg selv
  • Stille- og svare på enkle spørsmål, uttrykke enighet og uenighet

Gjennomføring:

Kurset vil foregå digitalt, fordelt utover 20 kvelder fra kl. 19:00 til kl. 20:00. Det vil foregå både skriftlig og muntlig, og med gruppearbeid som tar utgangspunkt i dagligdagse situasjoner som typisk kommer opp i en vanlig hverdag. 

Kursdatoer: 

Oktober: 11., 13., 18., 20., 25., og 27.

November: 1., 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24. og 29.

Desember: 1., 6., 8., 13. og 15.

Pris er 1500 kr

  • Dersom du deltar på 100% av kurset, vil du få tilbake 1400 kr.
  • Dersom du deltar på minst 80% av kurset får du tilbake 1000 kr.