LAF Kvinner

LAF Kvinner er en arbeidsgruppe for alle kvinner i foreningen kan utvikle ideer og prosjekter. Gruppen har fokus på samhold og støtte blant kvinnelige medlemmer i organisasjonen. Alle kvinnelige medlemmer, både studenter og ikke-studenter, kan være aktive i gruppen. Studentene kan også arrangere egne aktiviteter gjennom LAF Studentlag.

Gruppen oppsto uformelt i 2018 da LAF Studentlag utviklet prosjektet #OssKvinner. Kvinnelige medlemmer ønsket å dele informasjon om kvinners situasjon i Latin-Amerika og lære om kvinnesaken i Norge. LAF Kvinnegruppe treffes 6 ganger i året. Målet med å treffes er å bli kjent med hverandre, dele erfaringer og støtte hverandre. Aktive medlemmer i gruppen kan utvikle egne prosjekter fra kvinner til kvinner. #OssKvinner er det nåværende prosjektet i kvinnegruppen

Prosjekter

#OssKvinner

#OssKvinner er et kvinnenettverk i Oslo.Nettverkets formål er å gi medlemmene inspirasjon, undersøker jobbmuligheter og få profesjonell støtte og kompetanse til å utvikle seg. Nettverket er åpent for alle kvinner.

Prosjektet ble utviklet av medlemmer i LAF Studentlag i 2018. Det startet med jevnlige nettverkstreff, seminarer og arrangementer.  Det  utviklet seg gradvis til et kvinnenettverk med både norske og utenlandske kvinner.

Prosjektgruppen fant ut at det eksisterte et reelt behov i samfunnet for en slik møteplass hvor kvinner kunne støtte hverandre for å komme i jobb eller utvikle sine karrierer. Kvinnelige medlemmer i LAF utfordres til å delta som frivillige eller utvikle aktiviteter i #OssKvinner. #OssKvinner er åpent for alle, og har en egen frivilliggruppe. Det er en møteplass hvor LAF kvinnelige medlemmer kan utvikle eget nettverk, bli kjent med kvinner fra ulike kulturer, oppleve mangfold og inkludering.