Ingvill Aalborg

Varamedlem

Ingvill Aalborg kommer fra Oslo og har mastergrader i internasjonale relasjoner fra PUCV Chile og språkvitenskap fra UiO.

Hun er opptatt av språklæring og integrering, og har erfaring fra organisasjonsliv og frivillig arbeid både i Norge og utlandet.

ingvill@latinamerikansk.no