Styreleder 2022-2023

E-post: tony.halsteindal@latinamerikansk.no

Telefon: +47 988 27205

Han er tals- og kontaktperson for organisasjonen. I tillegg fordeler han oppgaver mellom styremedlemmene og ser til at arbeidet er i rute. Han innkaller til årsmøte, styremøter og medlemsmøter.

Nestleder 2022-2023

Elisabeth Mosquera Zapata

E-post: elizabeth@latinamerikansk.no

Telefon: +47 940 73 411

Hun har ansvar for informasjonsarbeidet om Latin-Amerika og kontakt med latinamerikanere i Norge.

Nestleder 2022-2023

Emma Simonetti

E-post: emma@latinamerikansk.no

Telefon: +47 906 21 105

Hun har ansvar for inkluderingsarbeidet i Norge. Derfor er hun kontaktpersonen for samarbeid med Oslo kommune og samarbeidsorganisasjoner i Oslo.