Pedro Tornell

Styreleder

Pedro Tornell er psykolog og har vært medlem i foreningen siden august 2020. Han har jobbet som frivillig i administrasjonen, med både å rekruttere frivillige til ulike prosjekter og å gjennomføre rekruttering av ansatte. I vinteren 2023 støttet Pedro foreningens administrasjon som frivillig i møter med Oslo kommune og for å revidere foreningens regnskap. Han ble valgt som styreleder den 12. desember 2023.

Styreleder har oversikt over hele virksomheten til organisasjonen og framdriften i styremedlemmenes arbeid med ulike oppgaver.

pedroenrique@latinamerikansk.no