Steinar Sæther

Styremedlem

Steinar Sæther (51) er professor i historie og undervisningsleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO. Han har jobbet på universitetet siden 2005 og har et bredt nettverk blant folk som har forsket på og studert latinamerikanske temaer.

Fra 2005 til 2014 hadde han det faglige ansvaret for latinamerikanske områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Steinar ønsker spesielt å bidra til å arrangere aktiviteter for studenter og andre interesserte om latinamerikansk historie, kultur og samfunnsliv.

steinar@latinamerikansk.no