LAF Integrering

Alle som bor i Norge skal ha muligheten til å bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

Integrering i arbeidslivet krever en rimelig grad av språklig kompetanse og samfunnskunnskap. Personer med minoritetsbakgrunn må også være i stand til å delta i den demokratiske prosessen og forstå lover og regler, noe som ikke alltid er like lett. LAF har derfor tatt initiativet til arbeidsgruppen LAF Integrering.

I arbeidsgruppen kan medlemmene organisere aktiviteter som har fokus på å øke minoritetsbefolkningens språkkompetanse, samt å hjelpe de til å få et større nettverk og øke kunnskapen om det norske samfunnet. Det er både studenter og ikke-studenter i denne gruppen. Studenter kan også utvikle egne prosjekter rettet mot studenter gjennom LAF Studentlag.

Photo by Clay Banks on Unsplash